Masz pytanie?

Napisz maila korzystając z formularza obok
lub zadzwoń po numer:

607 395 761


Napisz do nas

Bieg terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie

Bieg terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie

W uchwale wydanej dnia 22. listopada 2013 r. (sygn. akt III CZP 72/13, opubl. Biul. SN 2013/11/13) Sąd Najwyższy orzekł, że termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.) rozpoczyna bieg od dnia wystąpienia szkody pozostającej w związku przyczynowym z tym zdarzeniem (art. 120 § 1 k.c.).


Sprawa dotyczyła właściciela połowy domu typu "bliźniak" w Szczecinie. Budowa domu zakończyła się w październiku 1989 r., a w sierpniu 1990 r. kierownik budowy wpisał do dziennika budowy, że budynek został wykonany zgodnie z warunkami technicznymi. Po 16 latach od zakończenia dach zaczął przeciekać. Współwłaściciel domu powiadomił o tym właściciela drugiej połowy budynku i kierownika budowy. Dopiero w marcu 2012 r. skierował w tej sprawie pozew do Sądu Rejonowego w Szczecinie. Domagał się, by kierownik budowy zapłacił mu 30 tys. zł odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. 

Podsumowując swoje rozważania na tle tej sprawy Sąd Najwyższy stwierdził, że szerokie zakreślenie zakresu szkód podlegających naprawieniu na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego sprawia, iż przepis ten może być źródłem roszczeń powstających w różnym czasie. niekiedy mogą stanowić one stosunkowo odległe konsekwencje braku wywiązania się przez dłużnika z jego obowiązków kontraktowych.


← Wróć